Metodika na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovitosti.

17,99

Metodika na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovitosti.

Doručenie nad 30€ ZDARMA
Qty:

Popis

 

Popis výrobku

Juraj Toporčák, Pavel Fiľo: Metodika na celoročné ošetrovanie včelstiev proti klieštikovosti

Kniha je rozdelená do troch častí. 

V prvej časti sa autori zaoberajú všeobecnou charakteristikou klieštikovosti včiel spôsobenej Varroa destruktor.  Ide parazitárnu chorobu včiel. Varroa destruktor je vonkajší parazitický roztoč, ktorý útočí na včely Apis cerana a Apis mellifera a živí sa nimi. Roztoče Varroa sa môžu rozmnožovať iba vo včelstvách. Rožtoč Varroa sa pripája k telu dospelej včely alebo plodu včely a oslabuje včely nasávaním tukových telies. Tým ich ochudobňuje o živiny a ovplyvňuje niektoré ich dôležité funkcie, napr. oslabenie imunitného systému. Autori podrobne rozvádzajú nutnosť prevencie a spôsoby prevencie a tlmenia poškodenia včiel.

 V druhej  kapitole sú uvedené aj odporúčania pre ošetrenie včelstiev proti klieštikovosti počas ročných období roka.  Uvádzajú, čo by mal včelár, v jednotlivých  obdobiach roka spraviť, aby sa zachovalo zdravé včelstvo a zároveň sa dodržala aj prevencia. Uvádzam len krátke ukážky:

Jarné ošetrenie

Pri počiatočnom rozvíjaní plodového hniezda do určite v brožúre uvedenej veľkosti je možný náter viečok zaviečkovaného plodu prípravkom

Letné ošetrenie – po vytočení medu odporúčajú použiť prípravok na báze organických kyselín, kyseliny mravčej vo forme odparných doštičiek alebo vo schválených prípravkoch na báze kyseliny šťavelovej.

Jesenné a zimné ošetrenie

Jesenné ošetrenie včelstiev da odporúča vykonať v októbri a začiatkom novembra fumigáciou krátkodobo pôsobiacimi liečivami na báze amitrazu. Lieky aplikovať vtedy, keď sú vo včelstvách veľmi  malé plochy zaviečkovaného plodu.

Tiež autori uvádzajú popis činnosti včelára podľa jednotlivých mesiacov v roku.

V tretej kapitole autori uvádzajú zoznam schválených  a povolených veterinárnych liekov, prípravkov a veterinárnych technických pomôcok , určených na liečbu tohto ochorenia na Slovensku. Aktuálne povolené a schválené lieky pre rok rok 2020.

Včelár musí byť oboznámený so zdravotným stavom svojich včelstiev. Musí vedieť nakoľko má svoje včelstvá zamorené klieštikom Varroa destructor. Ak to neovláda, je vysoká pravdepodobnosť, že o svoje včelstvá príde.

Kniha je jednoduchým, prístupným návodom ako, kedy, a s čím bojovať proti klieštikovosti. Dáva ucelený pohľad na celoročné ošetrovanie včiel. Je chvályhodné, že autori uvádzajú celé postupy, pozitíva aj negatíva, cenné rady pre včelára a tiež príklady.

Veľkosť balenia
1 kus kniha