Tibetské riadená meditácia #1 Emočná nepohoda podmienená okolitými vplyvmi.

Kategórie:

Popis

 

 

Emočná nepohoda podmienená okolitými vplyvmi.

Okolité podmienky, prostredie okolo nás, môže narúšať náš zdravotný stav viac, alebo menej. Samotný pobyt v prostredí, alebo v budove, ktorá nám nevyhovuje je zdrojom emočných porúch. Na samotné miesta môžeme hľadieť ako na miesta veľkého emočného vplyvu. Je to podmienené krajinou, architektúrou a masou ľudí. Ľudia majú svoje emócie, myšlienkové pochody, ktoré na nás vplývajú. Charakter krajiny, má tiež veľký vplyv na emočný stav človeka. Iný tok energie, ba mnohokrát blokáda toku energie, je v mestách. Iná stabilita a charakter toku energie je v horách a iná pri vodných tokoch, vodných plochách a mori. K tomu, aby sme sa vymanili z nepriaznivých vplyvov prostredia, mnohokrát nevedie iná cesta, len ako sa presťahovať. Napriek tomu existuje meditačné cvičenie, ktoré prispieva k väčšej rovnováhe, harmónie a k odolnosti voči tomuto vplyvu.

Meditácia:

Pokiaľ vám nie je teplo, pred meditáciou sa zohrejte. Ľahnite si voľne na chrbát. Dýchajte pomaly, pravidelne, tak hlboko, ako len môžete, ale bez veľkého úsilia. Pomaly sa zamyslite nad tým, ako na vás pôsobí okolité prostredie.

Hneď na to začnite úplne potichučky, čo najhlbšie intonovať tón ,,Ááááá“ a pomaličky začnite pridávať na intenzite. Predstavte si tento zvuk, vizualizujte si ako preniká do vášho okolia, do tých najvzdialenejších zákutí. Predstavte si, ako tento zvuk všade pretvára negatívnu energiu na tvorivú silu plnú vitality. Táto pozitívna energia potom spätne prúdi z okolia do vás. Uvedomte si, ako vyplňuje vaše telo i myseľ táto čistá, iskrivá energia. Podržte v sebe tento pocit a následne vyšlite túto energiu opäť do priestoru okolo seba.

Premietajte s láskou a radosťou o ľudských bytostiach okolo seba, veciach, krajine, budovách, zvieratách, rastlinách. Následne opäť vnímajte ľudské bytosti okolo seba, veci, krajinu, budovy, zvieratá, rastliny, požehnanú energiu vašej lásky a vašu radosť z jej požehnania. Prijímate túto energiu späť a prijímate i vy jej požehnanie. Potom vyšlite požehnanú energiu do celého priestoru, do celého vesmíru. Nechajte ju  prúdiť a už sa nesústreďte na jej spätné prijatie. Ukončite meditáciu, buďte naplno v realite.

Meditácia pomáha v týchto prípadoch:

Emočná úroveň:

pocit, že okolité prostredie na nás pôsobí negatívne, zahlcuje nás zlými pocitmi. Pocit nedostatku energie k akejkoľvek aktivite, dokonca i k premýšľaniu. Odstraňuje pocit, že nie ste schopný lásky, viery, kladného vzťahu. Odstraňuje bezdôvodný smútok

Fyzická úroveň:

bolesti žalúdka, kĺbov, problémy s obehovým systémom. Infekčné ochorenia, vrátane viróz. Nevoľnosť po jedle. Parazitné ochorenia. Intoxikácia zvieracími a rastlinnými jedmi. Nežiaduce vedľajšie účinky klasickej západnej terapie