Kontakt

epam.sk
Tibetská medicína s.r.o
Kysak 157
04481, Kysak
IČO: 46 705 139
DIČ: 2023535393
Telefonický kontakt:
+421 910 800 888
E-mail:
info@epam.sk

Pondelok – Piatok 8:00 - 17:00

Bankový účet VÚB: IBAN: SK81 0200 0000 0042 1545 7954
Bankový účet Prima banka: IBAN: SK50 5600 0000 0063 4448 1001
Číslo živn. registra: Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.30060/V

Adresa pre vrátenie tovaru

Tibetská medicína s.r.o
Kysak 157, 04481, Kysak

Orgán dozoru a dohľadu

Slovenská obchodná inšpekcia
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Prievozská 32, P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
X