Kontakt

  epam.sk
  Tibetská medicína s.r.o
  Vislava 52
  090 21 Chotča
  Telefonický kontakt:
  +421 910 800 888
  E-mail:
  info@epam.sk

  Pondelok – Piatok 8:00 - 17:00

  IČO: 46705139
  DIČ: 2023535393

  Bankový účet VÚB: IBAN: SK81 0200 0000 0042 1545 7954
  Číslo živn. registra: Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.30060/V

  Adresa pre vrátenie tovaru

  Tibetská medicína s.r.o.
  Vislava 52, 09021, Chotča

  Orgán dozoru a dohľadu

  Slovenská obchodná inšpekcia
  Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  Prievozská 32, P.O. Box 5
  820 07 Bratislava 27

  epam
  Vyberte menu
  EUR Euro
  X